Kir­ken tren­ger ved­li­ke­hold

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ DET ER tret­ten år si­den Grim­stad kir­ke ble over­flate­be­hand­let, og kirke­byg­get tren­ger en ny run­de med vask, re­pa­ra­sjon av råte­ska­der, sik­ring av løse tak­stein og to strøk med ma­ling. Råd­man­nen har der­for fore­slått å bru­ke 1,25 mil­lio­ner kro­ner på det­te i 2019. Det går frem av for­sla­get til in­ves­te­rings­pro­gram for de nes­te åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.