Da­gens TEKST

Bjel­ker

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - B NOE ER

vel­dig lett å for­stå i Bi­be­len, det står i klar­tekst.

I Math. 7,1 står det: « Hvor­for ser du fli­sen i din brors øye, men bjel­ken i ditt eget øye leg­ger du ikke mer­ke til? El­ler hvor­dan kan du si til din bror: La meg ta fli­sen ut av øyet ditt, når det er en bjel­ke i ditt eget? Din hyk­ler! Ta først bjel­ken ut av ditt eget øye! Da først vil du se klart og kan ta fli­sen ut av din brors øye.»

I byg­nings­bran­sjen er bjel­ker ba­ere­kon­struk­sjo­nen i et hus, Det fore­kom­mer meg, at det­te også kan gjel­de i ån­de­lig for­stand. Går vi rundt med en bjel­ke i øyet, så har det en ho­ved­funk­sjon i våre liv, det kan

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.