DET­TE ER SA­KEN

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - B b b b b

Nye lys­stol­per ble satt opp i sep­tem­ber.

Ly­set ble slått på 10. ok­to­ber.

Ly­set for­svant 12. ok­to­ber.

26. ok­to­ber fikk Ag­der Ener­gi mel­ding om fei­len

Nå skal sa­ken lø­ses så be­boer­ne igjen kan se ly­set, lo­ver Ag­der Ener­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.