Gikk på tap i jevn­spilt kamp

Ex­press Eag­les var spille­mes­sig fullt på høy­de med Søg­ne i sto­re de­ler av kam­pen, men slet med ef­fek­ti­vi­te­ten.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - B BASKET b Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Ons­dag kveld kom Søg­ne på be­søk til Hol­vika­hal­len, og de ru­ti­ner­te spil­ler­ne i grønt skul­le vise seg å va­ere en vri­en nøtt for hjemme­la­get i rødt. Tre­ner Nick Sa­va­ris sa før kam­pen at Søg­ne var et lag Ex­press bur­de slå, og i kam­pen vis­te det seg at det­te var in­nen rekke­vid­de. I pe­rio­der var det po­eng­mes­sig helt jevnt, men Søg­ne dro ifra mot slut­ten av kam­pen og vant til slutt 75–59.

Den sto­re for­skjel­len mel­lom la­ge­ne var at Søg­ne traff med langt fle­re av sine skudd­for­søk, samt at de også vis­te mer ro i det de­fen­si­ve spil­let.

Andreas Na­ess var en stor po­eng­san­ker for de røde i for­ri­ge se­song. Han er for ti­den ska­det, men er ven­tet til­ba­ke i tre­ning se­ne­re i no­vem­ber. Nes­te kamp for Ex­press er hjem­me mot Pi­ra­tes Old Boys 21. no­vem­ber.

RU­TI­NER­TE: Søg­ne i grønt ble en tøff mot­stan­der for det unge Ex­press-mann­ska­pet ons­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.