Ord­fø­re­rens uke­plan

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - B HER ER

de plan­lag­te ak­ti­vi­te­te­ne for ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF) de kom­men­de da­ge­ne:

Man­dag 12. no­vem­ber

8: Møte med råd­man­nen

Tirs­dag 13. no­vem­ber

8.15: Sam­ar­beids­fo­rum Grimstad by

10: Møte om av­kla­rin­ger for Preste­gårds­sko­gen

12: Opp­lev Grimstad 16.30: Bud­sjett­spørs­mål kom­mune­sty­ret

18: År­lig møte med Grimstad idretts­råd

Ons­dag 14. no­vem­ber Tors­dag 15. no­vem­ber Fre­dag 16. no­vem­ber Man­dag 19. no­vem­ber

16: Bud­sjett­møte for fra

9: Møte med Nor­ce

14: KS Ag­der og Fyl­kes­man­nens sam­ling for ord­fø­re­re og råd­menn

8: KS Ag­der og Fyl­kes­man­nens sam­ling for ord­fø­re­re og råd­menn

17: Eide sko­le 25 år

9: Styre­møte i Øst­re Ag­der med be­søk på Aren­dal gjeste­havn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.