Du grøn­ne, glit­ren­de ...

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - B «GREIT MED God jul(!)

alt som er gjort», sier man gjer­ne. Det har Meny-bu­tik­ken på Fevik vir­ke­lig gjort sitt for å leve opp til. Len­ge før jule­stria har satt inn, før ad­vent er i gang, og til og med før hal­low­e­en var her, had­de bu­tik­ken fått opp ly­se­ne på jule­tre­et. Nå er det jo len­ge si­den bu­tik­ke­ne be­gyn­te å sel­ge jule­brus og and­re jule­va­rer, så kan­skje var det på tide. Men hva med å få lys på hele tre­et, og ikke bare på den ene si­den?

FOTO: KK

PÅ PLASS: Slik er jule­tre­et ved Meny-bu­tik­ken på Fevik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.