Inn­fø­ring

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Hitlers Brutale Waffen Ss -

For en re­krutt som besto opp­taks­kra­ve­ne, tok kamp­opp­læ­rin­gen i Waffen SS et halvt år, el­ler et helt år for of­fi­se­rer. Etter hvert som kri­gen økte i om­fang, tok SS inn uten­lands­ke re­krut­ter som ikke fyl­te dis­se kra­ve­ne og ga dem bare to ukers opplæring før de i all hast ble sendt til fron­ten. Samt­li­ge måt­te per­son­lig sver­ge Hit­ler tro­skap un­der en for­mell se­re­mo­ni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.