PANSERKRIG I GA­TE­NE

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Med sterkt over­be­las­tet un­der­stell var ikke Sturmpanzer be­reg­net på strid i ter­ren­get. Det går man­ge his­to­ri­er om at dis­se pan­ser­vog­ne­ne brøt sam­men på lands­byg­da, særlig i fuk­tig vær, for Sturmpanzer var en mo­bil ka­non Hit­ler øns­ket til by­an­grep.

Gra­na­te­ne var kraf­ti­ge nok til å gå tvers gjen­nom mu­rer, så tys­ker­ne bruk­te dem ofte til å fjer­ne al­li­er­te vei­sper­rin­ger. Men om dis­se mo­bi­le ka­no­ne­ne ofte fjer­net hind­rin­ger el­ler slo ut ma­skin­ge­vær­reir, på­dro de seg mye ild også, så det tys­ke in­fan­te­ri­et holdt seg ofte unna og lot pan­ser­vog­na ryd­de vei før de gikk til kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.