Dr­øy pris­lapp, kjapt salg

Hyttemagasinet - - Småplukk -

I be­gyn­nel­sen av mai ble Tange­nod­den 18 i Sande­fjord lagt ut for salg med en pris­an­tyd­ning på 35 mil­lio­ner kro­ner. En må­ned se­ne­re var ei­en­dom­men solgt. En sjel­den eien­dom, sa ei­en­doms­meg­le­ren den gan­gen.

Tange­nod­den 18 be­står av en sjø­lin­je på ca. 100 me­ter, privat bryg­ge, et hus som kun er 11 år, samt eget gjeste­hus.

Det er ikke bo­plikt på ei­en­dom­men, og den kan brukes både som bo­lig og hyt­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.