Vis­ning pr. båt

Hyttemagasinet - - Småplukk -

Har du 5,5 mil­lio­ner kro­ner å bru­ke? Da kan du bli del­ei­er av Amund­øya i Steins­fjor­den. Med på kjø­pet får du en hyt­te og fle­re strand­lin­jer skri­ver Ringe­ri­kes Blad.

Med åtte mål tomt, fle­re strand­lin­jer, og en hyt­te som ble byg­get i 1950, og pus­set opp i 2003, skal det godt gjø­res å ikke få go­de fe­rie­da­ger på Amund­øya i Steins­fjor­den.

For å kom­me deg til øya må du bru­ke båt. Det har meg­le­ren tatt høy­de for, og til­byr vis­ning med båtskyss.

@sul­nigEr i ei lita hyt­te i sko­gen. Stea­rin­lys og meg, heilt ålei­ne. Den ein­as­te ly­den eg høy­rer er summing av mygg. UTANFOR vin­dauget.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.