HYT­TE MOT STRØM­MEN:

Hyttemagasinet - - Dine Sider -

Ad­vars­ler var det ikke man­gel på: Det går tre da­ger før det blir varmt, fuk­tig senge­tøy og veg­ger, de­re må bære vann og får pro­ble­mer med opp­be­va­ring av mat. Men slik ble det slett ikke, for­tel­ler Bjør­nar Pe­der­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.