Ny re­tro

Hyttemagasinet - - Til Inspirasjon -

Gra­tu­le­ra-se­ri­en fra IKEA er en del av de­res 75-års­fei­ring. Her får du møb­ler in­spi­rert av 50- og 60tal­let med mør­ke tre­sor­ter og klas­sis­ke lin­jer. Vi li­ker godt lene­sto­len Ekenä­set i mørk grå fløy­el.

Kr 2299.

Men når vi først skal børs­te noen smu­ler kan vi gjer­ne gjø­re det med et sett i tre og stål. fra Rus­ta. Ben­ken fra Krem­mer­hu­set kan være eks­tra sitte­plass, el­ler en av­last­nings­benk i stua.

Rundt tre­brett, 26 cm i dia­me­ter. hos Rus­ta. Til alle ama­tør­tre­skjæ­re­re der ute, her en idè som kan­skje kan for­føl­ges. Nem­lig et speil med buet ram­me av tre. Vi and­re som ikke er så gode med kniv kan kjø­pe det hos Za­ra Ho­me til Mor­ten Flen­sted har la­get noen skik­ke­lig tøf­fe lam­per for CPH Ligh­ting. Dis­se kan du bru­ke sam­men, el­ler ale­ne, i na­tur, sort el­ler røkt eik. Le­ve­res med dim­mbar LED-pære. Fra hos f.eks lampe­mes­te­ren.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.