Rundrei­se

Hyttemagasinet - - Praktisk & Nyttig -

pro­sjek­te­ne og pro­gram­me­ne, med el­ler uten gjes­ter.

I år har Hytte­ma­ga­si­net vært på slep, Nor­ge rundt. Når TV3-gjen­gen trek­ker seg ut og le­ve­rer fer­dig hyt­te til ei­er­ne, kom­mer vi i etter­kant for å do­ku­men­te­re i tekst og bil­der. Vi snak­ker med ei­er­ne, og vi for­tel­ler his­to­ri­en bak.

For de tre vi kjen­ner fra TV-skjer­men er vår og som­mer en hek­tisk tid. Pro­sjek­te­ne står i kø, og det skal gjø­res fer­dig på fire da­ger, uan­sett om væ­ret slår seg vrangt. I den­ne ut­ga­ven er vi med til Ut­vær, Helle­sylt, Kris­tian­sand og So­tra uten­for Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.