Vilt og vak­kert

Hyttemagasinet - - På Hyttebesøk -

De har seilt halve jor­den rundt, men ver­dens bes­te sted er Ut­vær. Her har An­ne Ramm Sal­bu og Rei­dun Seth over­tatt et 150 år gam­melt tøm­mer­hus i 70-talls­stil. Og det har vært mildt sagt mye å gjø­re. Godt da, at det kom noen even­tyr­lyst­ne oppus­se­re på be­søk.

er den vest­ligs­te øy­grup­pa i Nor­ge. Øy­grup­pa lig­ger i Sogne­sjø­en i øy­kom­mu­nen So­lund i Sogn og Fjor­da­ne, ca. 18 kilo­me­ter vest for kom­mune­sen­te­ret Hard­bak­ke. Hele øy­grup­pa er fre­det. AVGRENSET: An­ne og Rei­dun støp­te plat­ting i fjor for å lage ute­plass. Den ble fer­dig­stilt av TV3-gut­ta med malt be­tong. Spe­si­elt godt lik­te de det fer­dig­mal­te sta­kitt­gjer­det fra Tre­ko som gjør at det blir et eget «rom i rom­met». Ute­møb­ler fra Bo­hus.

FøR: Den gam­le brøn­nen før den ble kledd inn av TV3. Den ide­en had­de An­ne og Rei­dun ald­ri kom­met på selv, me­ner de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.