Løk­sup­pe med kyl­ling

Hyttemagasinet - - Snadder -

Rens den gril­le­de kyl­lin­gen fri for skinn og bein. Del fug­len i bi­ter og sett til side. Skrell lø­ken og skjær den i tyn­ne skri­ver. Smelt smør i en kje­le og fres lø­ken blank. Ha i suk­ker, hvit­løk og ti­mi­an, fres vi­de­re un­der om­rø­ring til lø­ken er gyl­len. Til­sett vin og kraft. Kok opp, senk var­men og la sup­pen små­koke un­der lokk i 25 mi­nut­ter. Legg i kyl­ling­bi­te­ne og la det hele bli gjen­nom­varmt. Smak til med salt og pep­per. Ser­ver med flat­brød til.

(Al­li­um ce­pa) er en to­årig art i nar­sis nar­siss­fa­mi­li­en. Det fin­nes man­ge sor­ter ke­pal kepa­løk; bunte­løk kan være hvit el­ler rød og m mang­ler tørt yt­ter­skall, flat­løk el­ler bor­re bor­re­tane­løk er små og fla­te, mens hvit, gul og rød kepa­løk har navn etter far­gen på skal skall og til dels frukt­kjøtt. Salat­løk mang­ler tørt yt­ter­skall og er stor og saf­tig. Stjerne­løk el­ler de­li­ka­tesse­løk er små og gule, sølv­løk er små og hvi­te, små sølv­løk kal­les sylte­løk. Hvit kepa­løk som høs­tes før mar­kert løk­dan­nel­se kal­les vår­løk. Sja­lott­løk og luft­løk er beg­ge va­ri­an­ter av kepa­løk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.