ARTIKKELFORFATTEREN

Kriger 1950-1995 - - KRIGEN BOSNIA -

Frode Lindgjerdet er cand.philol. fra NTNU i Trond­heim med ho­ved­fags­opp­ga­ven Den­kal­de­kri­geni norske­lære­bø­ker. Han har bi­dratt til fle­re opp­slags­verk om blant an­net sik­ker­hets­po­li­tikk og mi­li­tær­his­to­rie og skre­vet ar­tik­ler in­nen de sam­me em­ne­ne i nors­ke tids­skrift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.