AI­LE­EN WUORNOS ( UHYRET)

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Ai­le­en, for­ak­tet les­be, gle­des­pike, draps­kvin­ne med man­ge liv på sam­vit­tig­he­ten og kris­ten adop­tiv­dat­ter, er over­be­vist om at po­li­ti­et har brukt hen­ne til å « rens­ke opp i ga­te­ne » gjen­nom å dre­pe hore­kun­der.

Hun spil­ler vil­lig den rol­len and­re har til­delt hen­ne, men « den vir­ke­li­ge Ai­le­en » blir sta­dig vans­ke­li­ge­re å dan­ne seg et inn­trykk av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.