NYRER

Kvinner som dreper - - Dødelig Callgirl -

Stu­di­er har vist at bruk av heroin er kob­let til høye ni­vå­er av pro­tei­ner i uri­nen. Det kan eks­po­ne­re ny­re­ne for bak­te­ri­er el­ler vi­rus­smit­te fra he­roi­nen, el­ler gift­stof­fer i sub­stan­sen som bru­kes til å tyn­ne ut stof­fet kan føre til nyre­svikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.