Ma­ry Eliza­beth Wil­son

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Wil­son ble kjent som Den gla­de en­ken fra Win­dy Nook, og var en fat­tigs­lig, mid­del­ald­ren­de kvin­ne, som i 1958 ble dømt for å ha for­gif­tet to av sine ekte­menn. Hun var den sis­te som ble dømt til dø­den i Dur­ham.

STRAFF Dø­den. Omgjort til livs­tids­straff av hen­syn til hen­nes al­der.

TID TILBRAGT PÅ HOL­LOWAY Fire år.

SKJEB­NE Wil­son døde i Hol­loway den 5. de­sem­ber 1962, 69 år gam­mel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.