Fred­rik Ja­kob­sen Aa­ros

Lister - - KULTUR -

Født i 1911 , og voks­te opp i Søg­ne.

Dro til sjøs da han ble eld­re, et­ter­som han had­de gått både te­le­gra­fist-, styr­manns- og skip­per­sko­le.

Var vin­te­ren 1943 var han te­le­gra­fist på Lin­ge-kom­pa­ni­ets mest ka­ta­stro­fa­le ope­ra­sjon, «Car­hamp­ton», som skul­le kap­re tys­ke bå­ter ved Flekke­fjord. Da ope­ra­sjo­nen var over, fikk han 8. mars ord­re om dra til Kvås for å ope­re­re sen­de­ren der­fra sam­men med linge­ka­re­ne Hen­rik Han­sen, An­ton Vedå og Tor Hugo van der Ha­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.