Caesar­sa­lat med laks

Lister - - GOD HELG -

In­gre­di­en­ser (4-6 per­soner) Spekelaks: 1/2 lakse­fi­let med skinn 3 ss salt 1 ss suk­ker Dres­sing og sa­lat: 2 egge­plom­mer 1 fedd re­vet hvit­løk 5 fi­le­ter an­sjos, fin­hak­ket 1 lime 1 ts flak­s­alt 50 g par­me­san 1,5 dl oli­ven­olje 1 ts worhces­ter­sau­ce 1 ro­mano­sa­lat (ev. 4 hjerte­sa­la­ter)

Top­ping:

1 ba­gett 2 ss oli­ven­olje 1 fedd hvit­løk 50 g par­me­san

Fram­gangs­måte

Gril­let spekelaks: Tørk av lakse­fi­le­ten med pa­pir og legg den på et fat. Dryss over salt og suk­ker, og sett i kjøle­skap over nat­ten. Når du tar den ut, børs­ter du av over­flø­dig salt og tør­ker av va­es­ken som har truk­ket ut av laksen med pa­pir.

Nå er fisken klar for gril­len. Legg den på ris­ten med skin­net ned, gjer­ne over litt in­di­rek­te var­me. Ikke sett den rett over brenn­hett kull, da svir det seg kjapt. La fisken lig­ge uten å snu den, men du kan godt flyt­te den rundt på ris­ten for jev­ne­re var­me.

Sett på et lokk og la fisken få god røyk­smak et par mi­nut­ter. Den skal va­ere rosa halv­veis opp gjen­nom kjøt­tet og skal se litt rå ut når den er klar. Dytt litt på kjøt­tet med en steke­spa­de. Hvis det går an å dele det opp, er det klart for sa­la­ten.

Dres­sing og sa­lat: Ha egge­plom­me­ne i en bol­le (egge­hvi­ten skal ikke bru­kes). Ha i hvit­løk, salt og saf­ten fra en lime. Pisk det­te sam­men med en visp. For­sett å pis­ke mens du har i oli­ven­olje litt og litt. Ha i wor­ches­ter­sau­ce og an­sjos, og smak til med lime og salt. Riv opp 50 g par­me­san fint. Ro­manobla­de­ne ri­ves fra hver­and­re, skyl­les og tør­kes. Hvis du har tid, kan sa­la­ten de­ret­ter set­tes en time i kjøle­skap for å bli enda sprø­ere. De størs­te blade­ne kan du dele opp litt, de mins­te be­hol­der du hele. Bland blade­ne med dres­sin­gen i en stor bol­le.

Top­ping: Del ba­get­ten i to på langs. Hell på litt olje og grill den først gyl­len på snitt­si­den. Snu og gni et skrel­let hvit­løks­fedd mot den gril­le­de si­den av ba­get­ten, slik at den ras­per opp hvit­lø­ken noe. Sk­ja­er de­ret­ter opp ba­get­ten i tyn­ne ski­ver el­ler bi­ter og for­del den på sa­la­ten. Riv opp ri­ke­lig med par­me­san med en fin rive og dryss på rett før ser­ve­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.