Et stort øye­blikk

Lister - - GOD HELG -

Bå­ter på land med kjø­len i va­e­ret, de har lig­get der len­ge og kom­mer nep­pe ut på sjø­en igjen. Flott farge­spill frem­kom­mer når ma­lin­gen be­gyn­ner å flas­se av. Bil­det er tatt i Ve­re­vå­gen av Tor­bjørn Hen­rik­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.