Tru­et og knus­te ru­ter

Lister - - TETT PÅ -

En per­son er på­gre­pet og an­meldt etter at han tru­et og knust rute til en nabo.

Hen­del­sen fant sted på Si­ra i Flekke­fjord natt til fre­dag. Po­li­ti­et fikk først mel­ding klok­ken 02.19 om at per­sonen var full og had­de knust ru­ter på egen bo­pel. Han ble brakt inn til ar­res­ten i Kris­tian­sand på grunn av or­dens­for­styr­rel­ser.

Se­ne­re fikk po­li­ti­et opp­lys­nin­ger om at per­sonen også tru­et og knus­te rute hos na­bo­en. Ved­kom­men­de an­mel­des for for­hol­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.