Strøm­met til ki­no­en i som­mer

Lister - - TETT PÅ -

– Ti­de­nes bes­te som­mer­va­er til tross, folk går på kino når fil­me­ne er gode nok – det be­vi­ser årets juli­be­søk.

De skri­ver kul­tur­sjef Jan Schou til Lis­ter. 2.309 per­soner var på kino i Kvinesdal i juli. Det er 679 fle­re enn i fjor og til­sva­rer en vekst på 42 pro­sent.

– Årets høye be­søk skyl­des først og fremst at vi har kjørt kino hver kveld i hele juli. I til­legg slo den nye «Mam­ma Mia» fil­men til for fullt og fyl­te kino­sa­le­ne fle­re da­ger på rad. Kvinesdal kino fikk også re­gist­re­re be­sø­ket på før­pre­mie­ren på fil­men «I Can On­ly Ima­gi­ne» som ble vist i den nye Sa­rons Dal hal­len un­der som­mer­stev­net, skri­ver Schou.

«Mam­ma Mia» er mest sett med 746 be­sø­ken­de. 735 har sett «I can on­ly ima­gi­ne», mens «Ho­tell Tran­syl­va­nia» ble sett av 267.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.