LØR­DAG

Lister - - TETT PÅ -

Lis­ta Mo­tor­fes­ti­val ar­ran­ge­res i Lis­ta flyog na­e­rings­park. Bar­nas dag ar­ran­ge­res i Van­se. Ak­ti­vi­te­ter og moro for barn.

Frel­se­rens kir­ke i Far­sund er åpen.

Li­stask­øy­ta kyst­kul­tur­sen­ter er åpent.

Aud­gunn Vil­helm­sen stil­ler ut i Vest-ag­der-mu­se­et på Nord­berg fort på Lis­ta.

Lis­ta Na­tur­mu­se­um er åpent. Lis­ta fyr er åpent.

Bjørn Aure­bekk stil­ler ut i Kunst­punkt Lis­ta ved Lis­ta fyr.

Ar­ne Bjørne­stads gal­le­ri i Løkke­vei­en, Far­sund hol­der som­mer­åpent.

Gal­le­ri Far­sund er åpent.

Joy for All-gal­le­ri­et i Far­sund er åpent.

Lis­ta mu­se­um på Nord­berg Fort har åpent.

Sau­na­en på Bade­hu­set i Far­sund er åpen.

Flip­side Ak­ti­vi­tets­klubb på Lis­ta er åpen.

Far­sund kino vi­ser Ho­tell Tran­syl­va­nia 3, Kar­s­ten og Pe­tra på skatte­jakt, Mam­ma Mia! He­re We Go Again! ogmis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout.

Lyng­dal kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra På Skatte­jakt, Mam­ma Mia: He­re We Go Again!, The Dar­kest Minds, Mis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout.

Lyng­dal kunst­for­enings som­mer­ut­stil­ling i Lyng­dal kul­tur­hus: Kurt Val­le­nes stil­ler ut akva­rel­ler.

Leiv Kni­be­støls gal­le­ri på Kni­be­støl i Aus­ter­da­len, Kvinesdal er åpent.

Kvinesdal kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra på skatte­jakt, Book Club, Mis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout, Cine­ma Pa­ra­dis og The Dar­kest Minds.

Kvinesdal vilt­mål­klubb har åpent for sky­ting.

Før­lands mu­se­um på Ut­sik­ten i Kvinesdal er åpent.

Mo­ni­ca Øse­bakk, Frode Ska­ren og Hå­kon Gåre stil­ler ut i Gal­le­ri Bøg­vald i Elve­ga­ten 11 i Flekke­fjord.

Flekke­fjord kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra på skatte­jakt, Den sto­re styg­ge re­ven, Mam­ma Mia! He­re We Go Again!, Mis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout og The Dar­kest Minds.

Smaaby Flekke­fjord. Pro­du­sen­tens mar­ked, sjo­ko­lade­kurs, kake­kurs, skall­dyr­kurs, øl­sma­king. Un­der­hold­ning på Fiske­bryg­ga ved Flekke­fjord Sang­for­ening, Wlas­ny Port fra Po­len, Skall­dyr­cow­boy

Mr. Lob­ster Dun­dee Alf Roar Saet­re, John Hol­mes Band og Split­ter Pi­ne.

Ma­leri­ut­stil­ling i Glass­hu­set/ Kir­ke­sen­te­ret i Flekke­fjord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.