Send oss dine me­nin­ger

Lister - - MENINGER -

De­batt­inn­legg må va­ere på maks 3000 tegn med mel­lom­rom, re­plik­ker på maks 1500 tegn.

Kro­nik­ker må va­ere på maks 6000 tegn med mel­lom­rom.

Kun for­hånds­be­stil­te kro­nik­ker ho­no­re­res.

Re­dak­sjo­nen for­be­hol­der seg ret­ten til å for­kor­te. Skriv un­der fullt navn. Opp­gi all­tid adres­se og te­le­fon­num­mer. Ma­nus og bil­der re­tur­ne­res kun etter av­ta­le. Lis­ter be­tin­ger seg ret­ten til å lag­re og utgi alt inn­hold i di­gi­talt for­mat.

Send oss inn­leg­ge­ne via vårt di­gi­ta­le kunde­sen­ter på http://kun­de.lis­ter24.no el­ler på e-post til re­dak­sjon@lis­ter24. no. Kun bi­drag sendt elek­tro­nisk vil kom­me på trykk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.