Fil-tre­ner Eke­land: – Tre po­eng er dei­lig!

Lister - - SPORT - Av Åse Astri Bak­ka

Fil-tre­ner Jostein Eke­land og hans menn kun­ne ikke fått en bed­re høst-start.

Før borte­kam­pen mot To­bi­en­borg i Kris­tian­sand lør­dag dag var Jostein Eke­land be­tenkt og for­søk­te å få kam­pen flyt­tet, uten hell.

– Vårt størs­te pro­blem er ska­der, men vi har også spil­le­re som er av­sted, for­kla­rer han.

La­get re­tur­ner­te uan­sett med tre smak­ful­le po­eng.

Karl Rød­seth gav de grøn­ne og hvi­te le­del­sen etter 18 mi­nut­ter etter for­ar­beid av Jos­va Andersen. Hjemme­la­get ut­lik­net ti mi­nut­ter ut i 2. om­gang, men fem mi­nut­ter se­ne­re ble Jos­va Andersen match­vin­ner da han sco­ret ale­ne med keeper.

Sei­e­ren be­tyr at FIL be­fes­tet sin po­si­sjon øverst på 5. di­vi­sjons­ta­bel­len.

– Det­te var en slite­sei­er og de sma­ker eks­tra godt. Vi star­ter høst­se­son­gen med sei­er. Det kun­ne ikke va­ert bed­re, så jeg er strå­len­de for­nøyd, sier Eke­land, som spe­si­elt trek­ker fra kap­tein Karl Rød­seth.

– Han dek­ket man­ge me­ter i dag. Men hele la­get for­tje­ner hon­nør. Borte­kamp er ikke lett, så tre po­eng er dei­lig!

Med på la­get var blant and­re Karl Mart­hings­dal, som gjor­de come­back for FIL etter to-tre år av­sted.

– Det er vel­dig gøy å ha ham med igjen. Stem­nin­gen er god! Nå må vi bare fort­set­te å job­be på!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.