TIRSDAG

Lister - - TETT PÅ -

Frel­se­rens kir­ke i Far­sund er åpen.

Van­se pen­sjo­nist­for­ening har møte i Her­reds­hu­set.

Li­stask­øy­ta kyst­kul­tur­sen­ter er åpent.

Lis­ta fyr er åpent.

Aud­gunn Vil­helm­sen stil­ler ut i Vest-ag­der-mu­se­et på Nord­berg fort på Lis­ta.

Bjørn Aure­bekk stil­ler ut i Kunst­punkt Lis­ta ved Lis­ta fyr.

Kunst­in­stal­la­sjo­nen til Solveig Ege­land «Tell Us» vi­ses ved Lis­ta fyr.

Lis­ta mu­se­um på Nord­berg Fort har åpent.

Far­sund bridge­klubb ar­ran­ge­rer bridge­spil­ling for alle på Husan.

Flip­side Ak­ti­vi­tets­klubb på Lis­ta er åpen.

Ar­ne Bjørne­stads gal­le­ri i Løkke­vei­en, Far­sund hol­der som­mer­åpent.

Sau­na­en på Bade­hu­set i

Far­sund er åpen.

Bar­sel/ strikke­treff på Par­ken kaffe­bar i Far­sund.

Åpen sam­ling på Kirke­tor­get i Far­sund.

Far­sund kino vi­ser Book Club, Kar­s­ten og Pe­tra på skatte­jakt, Mam­ma Mia! He­re We Go Again! ogmis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout.

Lyng­dal kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra På Skatte­jakt, Book Club, The Dar­kest Minds, Mis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout.

Bin­go på Heim­tun i regi av UL Lyng­dø­len.

Kvi­nes­dal kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra på skatte­jakt, Den skyl­di­ge, Mis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout og The Dar­kest Minds.

Kvi­nes­dal vilt­mål­klubb har åpent for sky­ting.

Før­lands mu­se­um på Ut­sik­ten i Kvi­nes­dal er åpent.

Bøk­ker­bua på Fe­da er åpen.

Leiv Kni­be­støls gal­le­ri på Kni­be­støl i Aus­ter­da­len, Kvi­nes­dal er åpent.

Som­mer­ut­stil­lin­gen i gal­le­ri Wal­de­mars hus på Fe­da er åpen.

Flekke­fjord kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra på skatte­jakt, Mam­ma Mia! He­re We Go Again!, The Dar­kest Minds og Mis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout.

Kram­bua på Flekke­fjord mu­se­um er åpen.

Mo­ni­ca Øse­bakk, Fro­de Ska­ren og Hå­kon Gåre stil­ler ut i Gal­le­ri Bøg­vald i Elve­ga­ten 11 i Flekke­fjord.

Ma­leri­ut­stil­ling i Glass­hu­set/ Kir­ke­sen­te­ret i Flekke­fjord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.