Ja­vel ...

Det er ver­dens vak­res­te sted.

Lister - - NYHETER -

Da sam­bo­eren men­te Eli­sa­beth Åm­dal Sundt had­de fått en «bro­stein i håve» som had­de flyt­tet fra Far­sund, var det på tide å flyt­te hjem.

– Hvor­for flyt­ter du hjem fra Ber­gen

– Sam­bo­eren min (Ber­gen­ser) men­te jeg måt­te ha fått «en bro­stein i håve» si­den jeg var fra Far­sund, men bod­de i Ber­gen. Var for­så­vidt enig så her er vi.

– Hva li­ker du best med Far­sund?

– Na­tu­ren, det er ver­dens vak­res­te sted.

– Hva li­ker du minst?

– Kol­lek­tiv­trans­port­til­bu­det.

– Hvor­dan er en per­fekt lør­dag?

– Av og til va­ere so­si­al med ven­ner osv. Men for å va­ere aer­lig så er det å lig­ge pal på so­fa­en og bin­ge tv-se­ri­er, drik­ke vin og spi­se chips det mest per­fek­te.

– Hvis du kun­ne spist mid­dag med en valg­fri histo­risk per­son; hvem og hvor­for?

– Alex­an­der Den Sto­re. En mann med fa­sci­ne­ren­de sam­men­set­ning av per­son­lig­hets­trekk og en stor ha­er­fø­rer.

– Hvil­ken su­per­kraft kun­ne du tenkt deg?

– Te­le­ki­ne­se. Å kun­ne flyt­te og knu­se ting med hjerne­kraft.

– Ditt dår­ligs­te kjøp?

– Alt jeg har kjøpt på «vi tøm­mer la­ge­ret»salg.

– Ditt bes­te kjøp?

– Lyd­dem­pen­de hode­te­le­fo­ner.

– Hva gjør deg ir­ri­tert?

– Folk som stop­per i en­den av rulle­trap­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.