ELI­SA­BETH ÅM­DAL SUNDT

Lister - - NYHETER -

Al­der: 27 år

Bo­sted: Høy­land fore­lø­pig, Kane­heia i ok­to­ber. Si­vil sta­tus: Sam­bo­er.

Stil­ling: Bu­tikk­sjef på Nor­li i Han­dels­par­ken. Livs­mot­to: Det går fint.

– Hva gjor­de du i som­mer­fe­rien?

– Stod opp, spis­te, tok bå­ten til stran­den og ble der. Repeat.

– Hvil­ken film så du sist på kino?

– Me­ga­lo­don. Man kan ald­ri gå feil med sto­re hai­er.

– Hvil­ken app bru­ker du mest?

– Mes­sen­ger.

– Hva me­ner du avi­sen Lis­ter bør skri­ve mer om?

– Dere bur­de skri­ve mer om bø­ker! Av Lars Erik Lar­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.