Sø­ker om skjen­king

Lister - - NYHETER -

The­re­se Mal­mo, dag­lig le­der ved Re­de­ri­et Ho­tell, har søkt Far­sund kom­mu­ne om skjen­king av øl og vin på tor­vet lør­dag 6. ok­to­ber i for­bin­del­se med ok­to­ber-fest. Skjen­ke­ti­den vil va­ere fra klok­ken 16:00 til 02:00.

– Det vil bli satt opp telt og skjen­king vil kun fore­kom­me i tel­tet. Det vil va­ere van­lig vakt­hold, skri­ver Mal­mo i søk­na­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.