Gate­lys-drif­ter er valgt

Lister - - NYHETER -

Kvi­nes­dal kom­mu­ne har valgt drif­ter av gate­lys.

Iføl­ge pro­to­kol­len for an­skaf­fel­sen, som er un­der­teg­net av Geir Net­land ofg Ernst Vid­ringstad i en­het for tek­nisk drift, kom det inn til­bud fra tre til­by­de­re: Traf­tec, Bra­vi­da og Ote­ra.

Sist­nevn­te had­de la­vest til­bud på job­ben; 205.484 kro­ner pluss mer­verdi­av­gift – og ble fore­truk­ket som lav­by­der. Pris­til­bu­det fra de and­re to er ikke opp­gitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.