Ny skatte­opp­kre­ver

Lister - - NYHETER -

Ma­rit Gun­der­sen fra Man­dal er til­budt job­ben som ny skatte­opp­kre­ver i Lyng­dal kom­mu­ne. Det frem­går av et ny­lig fat­tet ved­tak i kom­mu­nens per­so­nal­ut­valg. Det var i alt 12 sø­ke­re til job­ben som kom­mu­nens skatte­opp­kre­ver. I til­legg til Gun­der­sen, ble også Ka­ri An­ne Rike kalt inn til in­ter­vju un­der an­set­tel­ses­pro­ses­sen.

Gun­der­sen opp­ly­ser at hun har tak­ket ja til job­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.