Lov­brud­det

Lister - - NYHETER -

Straffe­lo­ven (2005) § 155: «For ved vold el­ler trus­ler å ha på­vir­ket en of­fent­lig tje­neste­mann til å fore­ta el­ler unn­la­te å fore­ta en tje­neste­hand­ling, el­ler søkt å opp­nå det­te.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.