Te­met fun­ge­rer

Im­po­nert over Me­bergs på­gangs­mot

Lister - - NYHETER -

i Van­se for et spon­tant og åpent folke­møte.

– Det­te kom litt brått på, så vi har kun ruk­ket å an­non­se­re det­te på Face­bo­ok, Men vi hå­per det blir fullt hus, sa Wil­liam­sen til re­gion­avi­sen Lis­ter før mø­tet star­tet.

Men at det er lov­fes­tet be­tyr ikke all­tid at det fun­ge­rer ute i kom­mu­ne­ne. SYL­VI LIST­HAUG

grid Wil­liam­sen kun­ne for­tel­le om hans si­tua­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.