Lyng­dal er av­de­lings­mes­ter

Lister - - SPORT -

Lyng­dals dame­lag i fot­ball vant 6–0 over Kvi­nes­dal på borte­bane ons­dag, og sam­ti­dig er det de­fi­ni­tivt klart at la­get har vun­net årets 3. di­vi­sjon.

Gjes­te­ne fra Lyng­dal do­mi­ner­te stort i 1. om­gang og le­det 5–0 ved pau­se. I 2. om­gang var det iføl­ge de rap­por­te­ne Lis­ter har fått mye jev­ne­re. Kvi­nes­dal var fullt på høy­de i den­ne om­gan­gen. Hjemme­la­get var fle­re gan­ger ale­ne med keeper og had­de også et stolpe­skudd.

Mål­sco­re­re for Lyng­dal var Ma­ren Njer­ve Stens­øy, Sarah Sa­ka­rias­sen, Ei­len Ny­gaard, Sel­ma Nis­sen Drag­land på straf­fe, Oda Nis­sen Han­sen og An­ne Hil­de An­der­sen.

Lyng­dal le­der med ni po­eng på Flekke­fjord, og har to kam­per igjen å spil­le. hjem­me mot Vind­bjart 19/9 og borte mot Rande­sund 26/9. Etter at se­ri­en er fer­dig må de røde jen­te­ne ut i kva­lik for å kjem­pe om opp­rykk til 2. di­vi­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.