Brak­sei­er for Ffk-da­me­ne

Lister - - SPORT -

Flekke­fjords fot­ball­da­mer klat­ret til 2. plass på 3. di­vi­sjons­ta­bel­len etter 7-3 over Gim­le­troll 2 på Ue­nes sta­dion ons­dag kveld.

Hjemme­la­get le­det 3-0 før gjes­te­ne re­du­ser­te og fast­sat­te pause­re­sul­ta­tet til 3-1. Etter hvi­len rant må­le­ne inn jevnt og trutt. Gjes­te­ne fra Kris­tian­sand var ald­ri i naer­he­ten av å kun­ne rei­se hjem med po­eng. He­le­ne År­stad (t.h) var kam­pens sto­re spil­ler med fem nett­kjen­nin­ger, mens So­fie Abra­ham­sen (t.v) og Mar­grethe Haf­te had­de en sco­ring hver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.