Lar­sen sco­ret 11 av FILS 14 mål

Lister - - SPORT - Av Bjørn Ho­el

FILS hånd­ball­da­mer gikk på et fire­måls­tap hjem­me mot Lund Hånd­ball­klubb i den førs­te kam­pen etter ned­ryk­ket til 4. di­vi­sjon.

Hånd­ball­da­me­ne til FIL tap­te alt­så 14–18 mot Lund Hånd­ball­klubb, tid­li­ge­re Start, i Al­co­hal­len lør­dag.

– Jeg er litt skuf­fet over at vi ikke kla­rer å sco­re fle­re mål. Vi slip­per jo inn bare 18 mål, og det bør kun­ne hol­de til sei­er. Jen­te­ne er for lite sam­spil­te, sier tre­ner Ju­lie Lar­sen.

Som kjent ryk­ket FILS A-lag ned i 4. di­vi­sjon etter for­ri­ge se­song.

– Jeg er godt for­nøyd med for­svar­s­pil­let, men fram­over på ba­nen mis­ter vi bal­len alt­for ofte. Jeg er også vel­dig for­nøyd med at Ceci­lie Lar­sen sco­rer 11 mål. Men hun kan jo ikke dra hele las­set ale­ne, fort­set­ter Ju­lie Lar­sen.

Men al­le­re­de til uka er mu­lig­he­te­ne sto­re for å ta po­eng. Da skal det nem­lig spil­les tre kam­per på bare noen da­ger.

– Da hå­per jeg at ting snur. Da får vi også til­ba­ke to spil­le­re som måt­te stå over i dag, og som jeg tror vil for­ster­ke la­get, sier Ju­lie Lar­sen.

Til den­ne kam­pen fikk A-la­get også låne B-lag­spil­ler Elin Sol­bjørg.

–Det er man­ge spil­le­re som er nye i for­hold til i fjor, og de har nes­ten ikke spilt sam­men. For­hå­pent­lig­vis blir det bed­re etter hvert, hå­per Ju­lie Lar­sen.

FOTO: OLAV HO­EL

FILS bes­te spil­ler mot Lund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.