Tre stra­ke kam­per uten sei­er

Lister - - SPORT - Av Lars Erik Lar­sen

Lyng­dals spil­len­de tre­ner var ikke for­nøyd med eget lag mot Søg­ne etter nok et uav­gjort­re­sul­tat.

Etter 2–2 mot Jerv 2 og 1–1 mot MK sist reis­te Lyng­dal til Søg­ne for å vise at de for­tje­ner å lig­ge på top­pen av ta­bel­len. I ste­det ble det en kamp både spil­ler­ne helst vil glem­me med en gang.

–Det var en dår­lig kamp av oss. Spe­si­elt of­fen­sivt får vi det ikke til i dag. Det vir­ker litt plan­løst det vi fore­tar oss, sier spil­len­de tre­ner Tore Kris­ten­sen.

Hel­dig­vis for rød­trøy­ene spil­te Aron Lind­strand en god kamp i mål og hind­ret Søgne­sco­rin­ger. Der­med end­te opp­gjø­ret mål­løst.

–Det­te er en kamp vi bur­de vin­ne om vi skal ha noe der oppe å gjø­re. To po­eng tapt, fø­ler jeg. Det er in­gen i gar­de­ro­ben som er for­nøyd med ett po­eng her, sier Kris­ten­sen.

Med tre po­eng på like man­ge kam­per er det på tide å fin­ne seg selv igjen, me­ner spil­len­de tre­ner.

– Nå har vi to uker til nes­te kamp. De må vi bru­ke godt.

Ivan Lon­car fikk sin de­but fra start mot Søg­ne og gjor­de det bra, iføl­ge Kris­ten­sen, som også var glad for å ha Au­gust Nis­sen Drag­land til­ba­ke som stop­per­mak­ker.

– Au­gust er en bra spil­ler. At han er til­ba­ke er et stort pluss for oss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.