– En van­vit­tig pre­sta­sjon

Lister - - SPORT -

Nor­ges herre­lag i rug­by vant over­ras­ken­de 40–22 over Tysk­land i Vm-kva­li­fi­se­rings­kam­pen i Pors­grunn lør­dag. Der­med er kap­tein Kris­tof­fer Mil­li­g­an fra Flekke­gjord, Ha­rald Mi­kal­sen fra Bor­haug og res­ten av la­get vin­ner av sin pul­je og klar for ny Vm-run­de.

– Vi sjok­ker­te tys­ker­ne med stein­hardt spill og kva­li­tet på alt vi gjor­de. En van­vit­tig pre­sta­sjon av la­get, og som kap­tein er jeg utro­lig stolt av pre­sta­sjo­nen, sier Kris­tof­fer Mil­li­g­an.

Om sin egen og Ha­rald Mi­kal­sens inn­sats sier han det­te:

– Jeg sco­ret en try og føl­te jeg le­det trop­pe­ne i front, så for­nøyd med det. Men jeg ble over­gått av Ha­rald, som spil­te second row i 80 mi­nut­ter og var bein­hard. En van­vit­tig pre­sta­sjon av han!

Nor­ge mø­ter ven­te­lig Hel­las i nes­te Vm-run­de til vår­en. Til slutt skal åtte lag kjem­pe om de tre Vm-plas­se­ne Euro­pa har. Slutt­spil­let går i Eng­land i 2021.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.