DA­GENS MINIKRYSS

Lister - - TETT PÅ -

Vann­rett: 1. Sei­de­len 7. Kan hud va­ere 8. Or­dens­men­nes­ke 10. For­bli taus 11. Kald af­fa­ere 14. Bod 15. Sp. art. 16. Inn­legg 18. Mo­se 19.

Va­ner Lodd­rett: 1. Fri rei­se 2. Føl­somt 3. Inn­ven­ding 4. Sports­ut­styr 5. Eng. tall 6. Gresk bok­stav 9. An­ger 12. Fleip 13. Er­g­re 17. Gårds­plass

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.