Fri­tatt fra po­li­tik­ken

Lister - - TETT PÅ -

Ar­bei­der­par­ti­ets kom­mune­styre­re­pre­sen­tant i Far­sund, Hal­dis Qua­le, har fått fri­tak fra sine po­li­tis­ke verv for res­ten av kom­mune­styre­pe­rio­den. Det har et en­stem­mig kom­mune­sty­re ved­tatt ny­lig. Fri­ta­ket er gitt for­di Qua­le skal ta ut­dan­ning.

I til­legg til kom­mune­styre­ver­vet, er Qua­le med­lem og nest­le­der i ut­valg for opp­vekst og kul­tur, vara­med­lem til for­mann­ska­pet, med­lem av sam­ar­beids­ut­val­get ved Van­se sko­le og vara til sam­me verv ved Lis­ta ung­doms­sko­le.

Anne Svends­voll trer inn som kom­mune­styre­med­lem i Qua­les sted. Ny nest­le­der i opp­vekst- og kul­tur­ut­val­get blir Hel­ge Nes­heim (Ap), mens parti­fel­le Anet­te Mar­len Ma­berg trer inn som med­lem i sam­me ut­valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.