MAN­DAG

Lister - - TETT PÅ -

Lis­ta Hus­flids­lag har strikke­kafe på Her­reds­hu­set i Van­se. Strikke­kveld på Frel­ses­ar­me­en i Far­sund.

Sau­na­en på Bade­hu­set i Far­sund er åpen.

Rusle­tur fra Mu­sik­kens Hus i Far­sund.

Lis­ta fyr er åpent.

Lis­ta sa­ni­tets­for­ening ar­ran­ge­rer trim i Dyng­volds­vei­en 5 i Van­se.

Far­sund sa­ni­tets­for­ening ar­ran­ge­rer trim på Kirke­tor­get.

Far­sund kino vi­ser De Utro­li­ge 2, I Can On­ly Ima­gi­ne, Pre­da­tor og Skjel­vet.

Sho­far-grup­pa i Lyng­dal har møte på Be­ta­nia. Saleem Sha­lash fra Na­sa­ret ta­ler og for­tel­ler. Be­vert­ning.

LHL Kvi­nes­dal ar­ran­ge­rer trim i Kvi­nes­dal idretts­hall.

Fe­da IL ar­ran­ge­rer bin­go i klubb­hu­set.

Leiv Kni­be­støls gal­le­ri på Kni­be­støl i Aus­ter­da­len, Kvi­nes­dal er åpent.

Flekke­fjord kino vi­ser De utro­li­ge 2, The Happy­time Mur­ders og Skjel­vet.

Ung­doms­klubb i Flekke­fjord Fri­kir­ke.

Hjem­for­bund på Frel­ses­ar­me­en i Flekke­fjord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.