Lister : 2020-09-26

MAGASIN : 16 : 16

MAGASIN

magasin 16 Lister Lørdag 26. september 2020 bondelag, hvor det er et enormt godt miljø. Den ene drar den andre med seg. Bare her på Kviljo er det to unge par som har overtatt gårder. Han føyer til at det også på Lista er relativt unge folk, og hvor det blant annet er investert i ny driftsbygn­ing. – Det er faktisk slik at midlene fra Innovasjon Norge allerede er brukt opp for i år. Det viser en optimisme og vilje til å satse, sier Reve. «praerien», som han kaller beiteområd­et, helt nede ved Nesheimvan­net. – Jeg skal se om jeg finner Arne, som er en artig og folkekjaer kalv, sier han. Etter en stund må han bare fastslå at han ikke finner Arne. Men vi stifter bekjentska­p med et par andre kalver. For eksempel Brynjar og Arthur, som riktignok er en smule skeptiske til fotografen. – Det virker som dyrene har det bra. Det er det aller viktigste, og en god trøst når de en dag skal slaktes. Forresten, du skulle sett når Remine gir dem kraftfór. Da står de store dyrene på rekke og rad her, helt oppe ved postkassa. Det er litt av et syn, humrer Oddbjørn Kvia. ❞ BONDE OG LOKALPOLIT­IKER for Sp, Audun Stålesen, trekker også frem det gode miljøet som hersker i kommunen. – Det er viktig å snakke opp bondenaeri­ngen, istedenfor å snakke den ned. Og så er det viktig å inkludere de unge tidlig, sier han. Stålesen sier at bønder ofte jobber mye alene. – Men om det skjer noe, at man blir syk, eller at andre ting skjer, så hjelper man hverandre. Det tar sjelden lang tid å få hjelp, sier han. Audun Stålesen overtok gården på Nordhassel for 20 år siden, og har i dag noe sånt som 180 storfe og 600 griser. – Jeg driver med melkekyr, ungdyr og slaktegris. Jeg har dessuten til sammen Jeg har rigget meg for fremtiden ODD HARALD REVE, en av nestorene innenfor jordbruket i Farsund de siste tiårene, synes det er svaert gledelig at det satses blant de unge. – Jeg er veldig glad for å se at så mange satser så svaert. Det er jo flere i ti-millioners­klassen som kjøper opp gårder, bygger nye driftsbygn­inger og virkelig investerer i dette, fremholder han. På spørsmål om Reve synes det er overrasken­de, svarer han: – Nei, det er ingen overraskel­se. Det har lenge vaert jobbet godt i Lista og Lyngdal Audun Stålesen

© PressReader. All rights reserved.