Lister : 2020-09-26

MAGASIN : 23 : 23

MAGASIN

23 Lister Lørdag 26. september 2020 KRYSSORD VEDERLAGSB­ESTEMMELSE­N PILER DRIKK LEVE SLEM KVINNE PRON. YRKESUTØVE­R SMS.UTTR. ROMANEN MAT LEDIGE BOKSEUTTR. YRKESUTØVE­REN SAGNKONGE KV.- NAVN NEDBØREN GRESK BOKSTAV SENIOR STILER URO SKLED BIB.NAVN BRETTSPILL­FENOMEN ALV ØRE PÅ ENGELSK HUSGUDEN VOKSE OND DEN SPILLES TIL SLUTT ANFALL AVSVIDD MARK HAN LEDER NRK EN JØRN REDSKAP BIB.NAVN KV.NAVN FOLDER HENDENE FISK METALL METALLET UTRO TIDL. POLITIKER GRØNN IVRIG BREN- NER VONDT GUDINNE ART. GREIE EUROPEERNE FURER BYGE CAMP STROPP MANNSNAVN FORHENVAER­ENDE UKJENT ID EST BLOD- VAESKE TALLORD VANNKILDEN SKOLERING ROMERTALL (5) PLAGE MUSIKKPROS­JEKT PÅ DØR RASERING GLI! FINSK BY LAER- STYKKE BJEL- KENE TREFFES KILDE FORNEMME LAGER BRENSEL LAPSEN BIB.DEL FERDEN FUGL RYDDER FLIRE FUGLER PRON. PLANTE STROPPER SKOTSK ELV PIKER SKIP OMRÅDE DRIKK NR. 7 ASBJØRNSEN OG ??? SPESIELT BUSK HODE- SKALLE SUKKERBITE­R FUGL VEKST SKJAERE ADV. SØLV BIB.DEL = NORGE SVENSK SALG GNÅLET TEITE DANNER BELEGG KRANGLE MELODIENE FORANDRING­ENE SINT GUDINNE PLATE FØR FISK FORSIDE NYN. PRON. AV ( to ord) FIRES GRUS TIDL. KOMMUNE PLANTE EGEN KV.NAVN PLANTEN FUGL DÅRLIG SITTEPLASS = SPANIA BELØP PREP. SNUTE SKAPTE LITT UNITED NATIONS TILSAGN NESTE DYR EUROPEER SUNN SUGE FERSKE ESKE SMERTE OVERBELAST­NING HAT R A U LADAEN F STI SENGEKANTE­N ØM NE UR ATT UFORUTSETT­E SR SL ISS R I UMP SMAK P A AFTEN OS IVO STORTINGSP­RESIDENT NEM REIR N POET A DEMI M OSTE KA KE NEI S U STU LIT R UNDERVANNS­BÅTEN A LE SOP ET E R E U A R A SNEK KE R RU ESSE NSIELL UT TEEN SÅR P N KO E IR I NE RT IM P O N E R E N D E GISS R OG AERO ÅR URO EDA HERRELAGET D SKAP K NE T Ø OB S S A D EL K P SLYNGER RATE E EGO KASSE I BROR VOKATIV BLOKKEN T RER EI ST RE ALS H VARETEKTSF­ANGER BE TUNENE STATEN AIR FINESSE NN I LENA VEITENE IT ERTE A NAL Bli med i trekningen av tre Flax-lodd! Løsningen må vaere Lister i hende senest førstkomme­nde onsdag klokka 12.00. Send løsningen til Lister, Barbros gate 19, 4550 Farsund, og merk konvolutte­n med «kryssord» Kan også sende bilde av kryssord på mail til redaksjon@lister24.no, merk med navn og adresse. Navn: ................................................................................................................................................................... Adresse: .............................................................................................................................................................. Postnr. / sted: .................................................................................................................................................... Vinnere av kryssordet forrige uke: Anne Marie Lunden, Lyngdal og Olaug Nodeland, Lyngdal

© PressReader. All rights reserved.