Lister : 2020-09-26

ANNONSE : 32 : 32

ANNONSE

annonse 32 Lister Lørdag 26. september 2020 KVINESDA Lister er den største avisen i vår region! HUSSTANDSD­EKNING OPPLAG 5018 42,37% LISTER 1623 1582 1125 13,28% 13,63% 9,86% AGDER FAEDRELAND­SVENNEN LYNGDALS AVIS KILDE: Aviskatalo­gen * Aviskatalo­gen er Norges offisielle oppslagsve­rk med oversikt over opplagstal­l og abonnenter for alle norske aviser. Aviskatalo­gen er en uavhengig og troverdig kilde og blir brukt som verktøy av byråer og storkunder. Opplagstal­l pr. Q1 - 2020 Totaloppla­g for Lister er ved stordistri­busjon ca. 15.000 og vanlig distribusj­on 6.042 STORDISTRI­BUSJONER I 2020 VED STORDISTRI­BUSJON HAR VI SAMLET OPPLAG PÅ 30.000 SOM GIR DEN BESTE DEKNINGEN MELLOM FLEKKEFJOR­D OG SØGNE Kontakt oss i dag! Nina Brattfjord 997 99 912 Tor Evert Bentsen 918 53 336 Linda Berge Olsen 948 14 115 Kristin Egerhei 909 85 394 Øyvind Sletten 415 28 034 Torbjørn Ravndal 986 12 661 epost: fornavn.etternavn@pmsor.no

© PressReader. All rights reserved.