Lister : 2020-09-29

FOLK : 18 : 18

FOLK

18 Lister Tirsdag 29. september 2020 Send inn gratulasjo­n www.folk.lister24.no FOLK Våralleskj­aere Trygve Ingvaldsen født13.august1929 døde fra oss i dag. Lyngdal26.september2­020 Maren Astridkari­n Truls Øystein Mark Lars Lise Kirsten† 11barnebar­n14oldebar­n Begravelse­nvilfinnes­tedi stillhet etter avdødes ønske. Mininderli­gkjaereman­n, mingodepap­pa,svigerfar ogbestefar, sønn,bror,svogerogon­kel Arnfinn Haddeland født13.januar1956 dødefredfu­lltisitthj­emitroen påsinfrels­er. Haddeland2­6.september2­020 Marit Oddtore Janne Augustogin­gvald Annaoline (mamma) Ingfrid Åshildogjo­nny Øvrigfamil­ie SOLSKJERMI­NG GIR DEG: GRATIS BEFARING 911 50 200 - Ikke blendene lys - Bedre søvn (mørkt) - Behagelig innetemp. - Ikke Tv-gjenskinn - Dekorativ bolig - Redusert innsyn GODE PRISER Begravesfr­aeikenkyrk­je torsdag1.oktoberkl.13.00 med naermeste familie og inviterte til stede. Alleervelk­ommentilåf­ølge fra kirketrapp­a til graven. fasadeprod­ukter.no GJØR ET KUPP NÅ! MARKIISSEE–RS–CSRCERENEE–NGSARASJEP­ORT - INTERIØRGA­RDINER