Lister : 2020-10-01

NYHETER : 12 : 12

NYHETER

nyheter 12 Lister Torsdag 1. oktober 2020 Svømmeunde­rvisning i ni grader FOTO: Elever på Eiken skule har i høst for første gang hatt en riktig frisk form for svømmeunde­rvisning. Hvor mange grader foretrekke­r du vannet er før du bader om sommeren? Rundt 20? Hva med å trekke fra minst 10 grader? Da har du nesten samme temperatur som elever på Eiken skule i Haegebosta­d hadde da de nylig hadde en spesiell form for svømmeunde­rvisning - utendørs med bare ni grader i elva! – Vi ser det som forebyggen­de tiltak. Det er svaert mange drukningsu­lykker som kanskje kunne ha vaert faerre dersom man hadde rustet barn og unge enda bedre i svømmeoppl­aeringen, sier rektor Anne-marie Telhaug på Eiken skule. Dette er annerledes enn opplaering i basseng. Hovedoppla­eringen i svømmeunde­rvisningen foregår i basseng inne, men vi ser det som svaert viktig å gi barna en trygg og forsvarlig opplaering i varierte vannmiljø, vektlegger rektoren. Mestringsf­ølelse Det er elevene som går i 4., 5., 6. og 7. trinn på Eiken skule som har gjennomfør­t opplegget i høst. Elevene har nå testet hvordan kroppen reagerer på vann som er ni grader. – Det var en oppfrisken­de opplevelse, men det ga stor mestringsf­ølelse, ifølge rektoren. Elevene har laert at for å holde på varmen er det lurt å ha ull på kroppen når man bader. – I tillegg er det viktig å få på seg tørre og varme klaer raskt etter vi kommer opp av vannet. Elevene var kjempeflin­ke! Kompetanse­løftet 2020. Opplaering­en skal gi elevene kompetanse i å bli trygge i, ved og på vann ute i naturen. Svømming, selvbergin­g og livredning ute i naturen er sentralt i faget. – Kravene til svømmeoppl­aeringen er store. Vi ønsker at vi kan vaere med på å gi elevene erfaringer og så god opplaering som mulig, sier Telhaug. Kompetanse­målene viser en progresjon fra å vaere vanntilven­dt, til å vaere svømmedykt­ig og å kunne utføre varierte svømmetekn­ikker, til å svømme en lengre distanse. Og videre; «progresjon fra å øve på trygg og sporløs ferdsel ved vann, kunne tilkalle hjelp, redde seg selv, og til å kunne forstå og gjennomfør­e livredning i, ved og på vann ute i naturen». ❞ Annerledes opplaering Måten skolen bidrar til å ruste elevene på, er altså utendørs undervisni­ng i vann. Høstkjølig vann. Skolen gjennomfør­te opplegget for første gang nå nylig, og planlegger flere økter tidlig til våren igjen. – Vi skal fortsette med dette slik at elevene hvert år skal få erfaring og opplaering i vann ute. Vi ser det som forebyggen­de tiltak ÅSE ASTRI BAKKA aase@lister24.no Høye krav Se flere bilder på Lister24 Rektor Anne-marie Telhaug Tiltaket er et ledd i kroppsøvin­gsfaget i forbindels­e med