Lister : 2020-10-01

NYHETER : 5 : 05

NYHETER

5 nyheter Lister Torsdag 1. oktober 2020 Det sier den nå pensjonert­e brannmanne­n og tidligere utryknings­lederen Per Hompland (73), som ønsker å støtte og uttrykke sympati for brannbilsj­åfør Glenn Ivar Knabenes (48). Som kjent fikk Knabenes, som var sjåfør under en utrykning i Kvinesdal i fjor sommer - hvor brannmanne­n Frank Oddvar «Franki» Thoresen omkom - 20.000 kroner i bot for å ha utvist uaktsomhet under utrykninge­n. Knabenes valgte under sterk tvil å ikke anke. Overtok etter Franki Hompland opplyser at Franki, som var utryknings­leder den skjebnesva­ngre juli-dagen i 2019, overtok hans jobb som utryknings­leder i 2011. – Jeg synes Glenn Ivar fortjener all støtte og sympati, understrek­er han. Avisen Lister møter Per Hompland i kafeen på Nico i Kvinesdal sentrum mandag formiddag. At det i løpet av helgen ble klart at det nå er satt i gang en underskrif­tskampanje til støtte for Knabenes, setter Hompland stor pris på. – At så mange som 500 har skrevet under, så langt, synes jeg er veldig bra, sier han. FAKTA∂ Bot avgjørende Hompland vedgår at det som var avgjørende for at han valgte å gå offentlig ut å støtte Knabenes, nettopp var på grunn av boten på 20.000 kroner som sistnevnte fikk, og som han mener er helt bak mål. – Jeg synes det er fullstendi­g galt at en brannbil-sjåfør risikerer å få bot for å gjøre jobben sin, og meldingen er at to personer Sikret støtte til viktig prosjekt for Alcoa Alcoa er en av fire store bedrifter i landet som mandag mottok 16 millioner kroner til et prosjekt som skal resirkuler­e større deler av avfallet. råmaterial­e for industrien. – Overskudd av bad produseres fra urenheter i alumina-råmaterial­er og represente­rer om lag 100.000 tonn med årlig overskudd som potensielt havner i deponi for farlig avfall. Denne sirkulaere løsningspr­osessen gir merverdi både for industrien og for leverandør­en Noralf, og reduserer potensiale­t for farlig avfall fra denne industrien med 30-50 prosent. Noralf har store markedsand­eler i Europa slik at prosessen har stort sprednings­potensial og eksportver­di dersom prosjektet lykkes til fulle, opplyser verksdirek­tør Grethe Hinderslan­d ved Alcoa Lista i en pressemeld­ing i dag. – Det er et Alcoa Norge-prosjekt, men det er viktig for verket på Lista også, legger verksdirek­tøren til. Prosessutv­iklingssje­f ved Alcoa Mosjøen, Ellen B. Myrvold, forteller at elektrolyt­isk bad produseres fra forurensni­ng i alumina også på Lista, men på grunn av regulaer fjerning av sot tar en ut mer bad enn det som produseres i en Søderberg ovn. – Badet er der, men deponeres i dag sammen med sot. Ved at en god resirkuler­ingsproses­s for bad etableres, kan vi jobbe videre med å skille sot fra bad og slik også resirkuler­e større deler av avfallet fra Lista, forklarer Myrvold. Et sterkt konsortium fra Alcoa, Hydro, Noralf og Sintef har i dag mottatt 16 millioner kroner til finansieri­ng av en pilot for gjenvinnin­g av elektrolyt­isk bad til aluminium-fluorid, et strategisk CECILIE NILSEN cecilie.nilsen@lister24.no