Lister : 2020-11-26

NYHETER : 3 : 03

NYHETER

03 Lister Torsdag 26. november 2020 Tips oss: redaksjon@lister24.no NYHETER Er din oljetank sikret mot lekkasje? - oppfyll regelverke­t uten å grave opp oljetanken! Arbeidet omfatter lekkasjeko­ntroll av grunnen, oppsug av restvaeske, rensing, fylling, -og ferdigmeld­ing til kommune og hjemmelsha­ver. Gjelder stedlig sanering av tanken uten at den må graves opp. Ring oss på 926 78 000 (10.15 – 15.15) www.nortank.no eller send inn skjema fra vår hjemmeside Unngå graving på eiendommen og benytt en gravefri løsning for å sikre oljetanken.